“Οραματίσου την Βιολετί Φλόγα, για να μεταμορφώσεις τις Πεποιθήσεις σου!” Αρχάγγελος Ζακχιήλ/”Visualize the Violet Flame to transform your belief system!” Archangel Zadkiel — Fotini Kechagia

via “Οραματίσου την Βιολετί Φλόγα, για να μεταμορφώσεις τις Πεποιθήσεις σου!” Αρχάγγελος Ζακχιήλ/”Visualize the Violet Flame to transform your belief system!” Archangel Zadkiel — Fotini Kechagia

Advertisements

Published by: Ola Queen Bee Of Astrology

Hi I'm Ola - I love to royal-lize things by adding astrology, metaphysics, and lots of Feng Shui. It enhances potential and creates new doors of opportunities for my clients. If you'd like to get deeper into the esoteric of you email me - OlaQueenBeeOfAstrology. Yes - I am seeking to expand my line of astrology & wellness products like Apple Newsstand's Astrology Tomorrow. If you are an astrology professional and wish to receive love instead of give - it's okay to love you, 1st. Check my monthly blogs to re-charge and give you the fresh perspective you deserve. Readings are done on a donation-basis because I want everyone to have access to heavenly-charged solutions to daily life problems. Let's get life re-organized - together. XO - Ola, QBoAstrology I specialize in #Egyptology #metaphysics, #magi , #lightwork, #businessastrology, #businesstarot, akashic records access (mediumship), astral projecting, astral telepathy, occulesics, herbal iridology, organic techniques, organization, keen eye to detail, kinesthiology, kinesthetics, Hebrew astrology, Chinese astrology, Feng Shui, astrology, tarot, love tarot, love astrology, soul astrology, sidereal astrology, clairvoyant, clair intelligent, clair sentient, quantum physics, meta-quantum physics, Egyptian pyramids, and my personal favorite Hall of Records (mediumship), spiritual medium, angel communications, archangel communications, Jinn specialist and interpreter, holistic healer, karma accountant (mediumship used to balance+clear+cleanse bad karma, aura healing, praise & worship (Wicca), ability to understand foreign relations, soul pod healer, death and bereavement counseling, karmic cleansing, herbal detoxification systems based on personal astrology profile, read & interpret astral charts, specialize in adding personal touches to businesses (small, medium, large, and gigantic), creative analyst (Get Your Creative Mojo Back!), sexual astrology, sexual aura clearance/cleansing (When Your Sexual Preferences Change and You Don't Know Why), animal communication/telepathy, numerology, numerology life path charts, Maturity Cycles, Soul Cycles, diagnosing Yoga Moves to initiate energy healing (personal favorite), herbal & wellness advice (When you want an organic option to heal)

Categories UncategorizedLeave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s